UW AUTO, AIRCO & MILIEU

Onderhoud en controle

Tijdens het gebruik of door gebrek aan onderhoud kan het voorkomen dat er koudemiddel vrijkomt uit uw airco. Door regelmatige controle van de installatie wordt dit tot een minimum beperkt.

GEBRUIKSTIPS

  • Gebruik uw installatie minstens eenmaal per week. Dit voorkomt lekkages veroorzaakt door uitdroging van pakkingen en keringen en voorkomt een onaangename geurvorming door condens- en bacterievorming in het systeem
  • Rij bij hoge temperaturen in de zomer eerst even met de ramen open, zonder de airco in te schakelen. Na een paar minuten kunt u de ramen sluiten en de airco inschakelen. Zo bereikt u eerder de gewenste binnentemperatuur
  • Schakel de installatie enkele minuten na het starten van de motor in. Dit bespaart brandstof en onnodige slijtage van de koppeling van de aircocompressor
  • schakel de installatie alvast uit voordat u de motor uitzet. Dit voorkomt condensvorming in de installatie en kans op stankoverlast
  • hou de luchtinlaten vrij van blad en vuil; dit voorkomt een verstopping van het systeem
  • schakel uw installatie ook in bij beslagen ramen; het vocht wordt uit de ruimte gehaald
  • lees aandachtig uw instructieboekje over het juiste gebruik er op na

Laat uw airco installatie minstens eens per jaar controleren. Voor installaties met een koudemiddelinhoud van drie kilogram en meer is dit al verplicht. De installatie wordt dan door vakmensen gecontroleerd op de goede werking en zonodig gereinigd. Het smelten van de ijsafzetting op de leidingen veroorzaakt een plasje water onder de auto. Dit is een normaal verschijnsel als u de airco gebruikt.